Bladder EpiCheck

Bladder EpiCheck

9 juli 2019

Dr. J. Boormans in het Erasmus MC start met een pilot om de waarde van de Bladder EpiCheck bij nacontrole blaaskanker te evalueren.

Dr. Boormans uit het Erasmus MC is in samenwerking met MML Medical een pilot gestart om in het Erasmus MC de Bladder EpiCheck in te zetten in de nacontrole van blaaskanker, met als doel het aantal cystoscopieën te verminderen. Een cystoscopie is een belastend onderzoek voor de patiënt. Hierbij wordt een scoop (camera) via de urinebuis ingebracht in de blaas door de uroloog om te controleren of de blaaskanker niet is terug gekeerd.
Met de Bladder EpiCheck test die recent op de markt is verschenen, hoeft de patiënt alleen urine in te leveren. De urine wordt vervolgens door Sanquin Diagnostiek geanalyseerd op moleculaire afwijkingen in de urine die kunnen wijzen op terugkeer van blaaskanker. De uitslag van de test wordt aan dr. Boormans gestuurd en indien de uitslag wijst op afwezigheid van kanker in de blaas kan dr. Boormans besluiten om een cystoscopie over te slaan. In eerste instantie zal de test naast de standaard zorg worden aangeboden aan 20 patiënten die in het Erasmus MC gecontroleerd worden voor hooggradige niet-spierinvasieve blaaskanker.

Blaaskanker staat op de vijfde plek van meest voorkomende kankersoorten in de Europa. Driekwart van de blaaskankertumoren is niet-spierinvasief en groeien dus niet door in de diepere lagen van de blaas. Niet-spierinvasieve tumoren zijn goed te behandelen, maar de kans op recidief (terugkomen van de kanker) is vrij groot (70%). Patiënten moeten daarom langdurig onder controle blijven, en tot wel vier keer per jaar bij de uroloog komen voor een cystoscopie.
Met de 'Bladder EpiCheck'-test kan uit urine worden gehaald of de blaaskanker nog altijd afwezig is en daarmee kan het aantal cystoscopieën worden verminderd. Een multicenter onderzoek naar de 'Bladder EpiCheck'-test liet een zeer hoge negatief voorspellende waarde (NPV) zien van > 99% bij hooggradige blaaskanker. Dat betekent dat als de test negatief is, de kans > 99% is dat de patiënt geen hooggradige tumor heeft. Als het resultaat van de urinetest wijst op afwezigheid van blaaskanker, kan door de uroloog worden overwogen om de eerstvolgende cystoscopie over te slaan. De patiënt hoeft dan niet voor een vervolgonderzoek naar het ziekenhuis te komen en geen belastend cystoscopisch onderzoek te ondergaan. De Bladder EpiCheck is een mooi voorbeeld van een innovatie die de QOL van de blaaskankerpatiënt verbetert!

Contact

Heeft u vragen, of wilt u graag meer informatie over één van onze producten? Neem dan contact op met MML-Medical.
Bel ons op (0315) 642645 of mail ons op info@mml-medical.nl.
U kunt ook ons contactformulier gebruiken.

Administratieve informatie
BTW nr. NL850589861B01
KvK 52769895

Stel een vraag

Versturen

Delen

Privacystatement                    © MML-Medical