Strooistraling in het cath lab

Strooistraling. Bescherm uzelf.

23 september 2021

Strooistraling. Bescherm uzelf.  

Tijdens een procedure in de hartkatheterisatiekamer (cath lab) wordt straling afgebogen van het lichaam van de patiënt en verspreidt zich naar alle delen van de kamer. Deze strooistraling wordt niet alleen geassocieerd met huidbeschadiging en oogletsel, maar het is ook aangetoond dat lage-dosis straling het aantal circulerende lymfocyten en chromosomale afwijkingen verhoogt. Het risico op het krijgen van kanker neemt daarmee dus toe.

Het verhoogde risico heeft geleid tot de toepassing van stralingsbeschermende kleding, -technieken en -apparatuur in de ziekenhuizen. Hoewel personeel in de cath labs routinematig röntgenbeschermende kleding draagt, is de incidentie van stralingsgerelateerde ziekten statistisch hoger bij cath lab personeel versus niet-cath cab personeel (1). Door stralingsbeschermende disposable doeken over de patiënt te plaatsen, kan de hoeveelheid strooistraling die de beroepsbeoefenaar bereikt drastisch verminderd worden.

De intensiteit van strooistraling
De beroepsmatige stralingsblootstelling bij cardiovasculaire fluoroscopische procedures zijn de hoogste geregistreerde doses onder medisch personeel dat röntgenstralen gebruikt. Interventie cardiologen en elektrofysiologen hebben een twee tot drie keer hogere jaarlijkse blootstelling dan die van radiologen. Dat komt omdat ze dichterbij bij de radiologische bron en patiënt staan (strooistraling). (1,2)

Ondanks het gebruik van stralingsbescherming blijkt dat de behandelende cardioloog en het ondersteunend personeel dat dicht bij de patiënt werkt, wordt blootgesteld aan straling die gedurende een werkende carrière van 30 jaar, het equivalent is van meer dan 2.500 – 10.000 thorax-foto’s (1). 
Ander onderzoek toont aan dat de nek en hoofd van cardiologen stralingsdoses van 20 tot 30 mSv per jaar krijgen. Door de voorkeurspositie vangt de linkerkant van het hoofd meer straling dan de rechterkant, wat ook terug te vinden is een verhoogd aantal maligniteiten aan die zijde van het hoofd (3).

Gezondheidsrisico’s
Vergeleken met beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg die niet zijn blootgesteld aan straling, hadden cathlab medewerkers (inclusief artsen, verpleegkundigen en technici) die gemiddeld 10 jaar aan straling waren blootgesteld:

-          2,8 keer hogere kans op huidletsel
-          7,1 keer hogere kans op orthopedische (rug/nek/knie) problemen
-          6,3 keer grotere kans op staar

Daarnaast hebben beroepsbeoefenaren met meer dan 16 jaar werkzaamheid in een cath lab ongeveer 10 keer meer kans op cataract en meer dan acht keer meer kans op kanker na correctie voor andere factoren zoals leeftijd en rookstatus. Daarnaast is de prevalentie van hypertensie en hypercholesterolemie aanzienlijk hoger. (1)

Tot slot werd een nieuwe bevinding gedaan in de studie van Andreassi et al. Angst en depressie deden zich voor bij 12% van de blootgestelde proefpersonen, vergeleken met 2% van de controles. De auteurs suggereren dat dit een effect van straling kan zijn van straling op het onbeschermde hoofd van de behandelaar. Chronische lage doses ioniserende straling kan een nadelige invloed hebben op de hippocampale neurogenese en neuronale plasticiteit. (1)

Conventionele beschermende maatregelen
De standaardmethoden om het personeel van cath lab te beschermen tegen blootstelling aan straling omvatten stralingsbeschermende kleding en technieken zoals lood- of composietschilden, in sommige gevallen aangevuld met draagbare stralingsschilden. 

Scatter Armor (strooi)stralingsbescherming
Strooistraling treedt op doordat de directe straal objecten raakt, zoals het lichaam van de patiënt, en een schadelijke secundaire straling in alle richtingen weerkaatst. Een methode om de blootstelling van het medisch personeel aan deze gevaarlijke strooistraling te verminderen, is het implementeren van Scatter Armor Shields. Deze doeken worden op het lichaam van de patiënt geplaatst en gepositioneerd om strooistraling in alle procedures van het cath lab tegen te gaan. Er zijn verschillende doeken die passen bij verschillende procedures. Loodvrij, steriel en disposable.

Loodvrij? Ja! Hoewel lood jaren de standaard was, is het gewicht en de milieu eigenschap van op lood gebaseerde afscherming onwenselijk en zijn andere alternatieven onderzocht. De KIARMOR dubbellaag biedt daarin de perfecte oplossing. KIARMOR is gemaakt van de elementen bismut en antimoon, die zijn gecombineerd tot één samengeperste dubbellaag. Deze innovatieve technologie biedt niet alleen een lichter en milieuvriendelijker alternatief, maar is ook effectiever tegen strooistraling dan dezelfde bescherming op basis van lood.

Onze KIARMOR van Infab is loodvrij en de afschermende eigenschappen zijn zodanig dat het voldoet aan de eisen van dé drie internationale normen (ASTM F2547-18, IEC 61331-1:2014 en DIN 68571-1) die betrekking hebben op stralingsbescherming. Bovendien heeft elk Scatter Shield KIARMOR als kern, waardoor deze schilden de meest effectieve optie zijn om de hoeveelheid blootstelling aan strooistraling in het cath lab te verminderen.

Meer weten? Kijk in onze Scatter Armor Shield gids of vraag onze medewerkers naar meer informatie!

Referenties.
1. Andreassi MG, et al., Occupational health risks in cardiac catheterization laboratory workers. Circ Cardiovasc Interv. 2016 Apr;9(4).
2. Picano E., et al., The Radiation Issue in Cardiology: the time for action is now. Cardiovasc Ultrasound 2011 Nov 21, 9:35.
3.  Roguin A, et al., Brain and neck tumors among physicians performing interventional procedures. Am J Cardiol. 2013 May 1;111(9):1368-72. doi: 10.1016/j.amjcard.2012.12.060. 

Documentatie                                                                             

Contact

Heeft u vragen, of wilt u graag meer informatie over één van onze producten? Neem dan contact op met MML-Medical.
Bel ons op (0315) 642645 of mail ons op info@mml-medical.nl.
U kunt ook ons contactformulier gebruiken.

Administratieve informatie
BTW nr. NL850589861B01
KvK 52769895

Stel een vraag

Versturen

Delen

Privacystatement                    © MML-Medical