slide3

Zeer positieve resultaten behandeling van niertumoren

Dr. Breen uit Southampton heeft onlangs positieve resultaten gepresenteerd over de behandeling van niertumoren aan de hand van Cryoablatie. Hij heeft een onderzoek uitgevoerd en hierover is het volgende rapport verschenen: “Percuntaneous cryoablation of renal tumors: outcomes from 171 tumors in 147 patients.”

In het onderzoek zijn 147 patiënten gevolgd die een behandeling van een tumor in de nieren hebben ondergaan aan de hand van Cryoablatie. In totaal hebben 147 patiënten 153 behandelingen ondergaan aan 171 tumoren. Uit dit onderzoek komt naar voren dat de behandeling van niertumoren aan de hand van Cryoablatie zeer effectief is. Bovendien zijn de complicaties die ontstaan tijdens een behandeling laag. Tijdens een minimale 4.6 procent van de behandelingen was er sprake van een complicatie.

Uiteindelijk is er na 20 maanden onder 104 patiënten, die gezamenlijk 125 tumoren hadden, nog eens gecontroleerd of er geen uitzaaiingen waren. Bij 99 procent van de niertumoren bleek dit het geval. Zeer positieve resultaten dus voor de behandeling van niertumoren aan de hand Cryoablatie!