slide3

RetMed retour medicatie safe

Geneesmiddelen die niet meer gebruikt worden door de cliënt aan wie ze zijn voorgeschreven mogen niet meer gebruikt worden. Zorginstellingen dienen te borgen dat retourmedicatie veilig opgeslagen én afgevoerd wordt.
De opslag in de instelling dient van dien aard te zijn, dat het geneesmiddel na deponering niet meer bereikbaar is. De RetMed is dan dé oplossing.

RetMed retour medicatie safe

Klik hier voor meer info en de flyer van de RetMed retour medicatie safe.